Nagykanizsa a kezdetekben

 

Nagykanizsa város története az őskorig nyúlik vissza; nem hiába, hiszen földrajzi fekvése kiváló. A vízfolyások mellett, dombok közt fekvő települést már a rómaiak korában utak keresztezték, mely utakon már a magyarok előtt megérkezett a kereszténység. Ennek bizonyítéka az Inkey kápolna mellett 2004-ben feltárt ókeresztény sírkápolna. Az utak metszéspontjában fekvő Kanizsa nevével Knysaként (jelentése hercegé, fejedelemé) IV. Béla 1245-ből származó adományozó levelében találkozunk először. Határában fontos királyi útvonal (via Regia) haladt át, amely a mai 7-es főútvonal. Ez akkoriban hadiútként Fehérvárról indulva a Balaton mentén Kanizsán  keresztül vezetett Horvátország felé.

Muzeum_006
Muzeum_020

A kanizsai vár

 

Kanizsa vára 1323-ban Károly Róbert oklevelében szerepel először. A várnagy az Osl nemzetségbeli Lőrinc volt, az ő leszármazottai vették fel később a Kanizsai nevet. Szigetvár eleste után (1566) a vár a déli végvárvonal legfontosabb elemévé vált. A várat 1568-1571 között a híres  törökverő, Thúry György várkapitány védte. A vár 1600-1690 között török fennhatóság alatt állt; itt alakították ki  a törökök az ország negyedik vilajetközpontját.
1690. április 13-án Batthyány Ádám szabadította fel a várat, I.  Lipót császár pedig 1702-ben a többi más várral együtt rendi felkeléstől tartva leromboltatta.

Kanizsa, a mezőváros

 

Nagykanizsán a kereskedelem kedvező földrajzi helyzete miatt újra beindul, és a XVIII. század végére ismét megkapja a vásártartási jogot. A földművelés és a kézművesség mellett ez  jelenti a város fő megélhetési forrását.  A vár köveiből megindul az építkezés; felépül – többek között – a Ferences rendi kolostor és templom, valamint a város legrégebbi háza, amely ma a Thúry György Múzeumnak ad helyet. Felélénkül az üzleti élet is. 1765-ben Batthyány Lajos piarista gimnáziumot alapít, amely a térség szellemi központjává válik.

Muzeum_019
Muzeum_013

Virágkortól napjainkig

 

Igazi virágkorát a 19. század második felében éli Nagykanizsa, amikor is több kereskedelmi jelentőségű vasútvonalat is átadnak, és az első bankok is ebben az időszakban jönnek létre. Kibővül az oktatás, kereskedelmi felsőiskolát hoz létre a város zsidó lakossága, kórházat alapítanak, és a kereskedelem mellett egyre több ipari üzem (pl. téglagyár, sörgyár) is települ a városba.
Az 1930-as évek végén felfedezik a földgázt és kőolajat, aminek hatására megalakul a MAORT, a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság.

Az 1929-33-as világgazdasági válság újra törést okozott a fejlődésben, csak az 1930-as évek második felétől élénkült meg a város gazdasági élete.

Gondos várostervezéssel megkezdődött a vízvezeték és csatornahálózat építése.

Muzeum_015
Varos_002
Varos_069
Varos_063

Rövid idő alatt, 1930-34 között négy szoborral gazdagodott a város. Református templom, és két kápolna (Kórházkápolna, Piarista kápolna) épült. A Katonaréten modern villanegyed született.

Újabb felemelkedését a város az olajiparnak köszönhette, amikor az Eurogasco amerikai olajtársaság sikeres kőolajkutatásait követően megalakult a MAORT, és az olajipar központja Nagykanizsa lett. A vállalat mérnökei, tisztviselői, munkásai számára kezdték építeni 1942-ben az építészetileg országosan is egyedülálló olajipari lakótelepet.

A német megszállást követően 1944 áprilisában Nagykanizsáról 3000 zsidót hurcoltak haláltáborba. Elkeseredett harc folyt a zalai olajmezőkért. 1945-első hónapjaiban itt vetették be a legnagyobb tömegben a háború legmodernebb fegyvereit, a Hitleri hadvezetés fokozott erőfeszítéseket tett, hogy a nyugat-dunántúli védelmet megerősítse és biztosítsa a zalai olajmezőket.

A második világháború után Nagykanizsa tovább érezte határváros jellegét, fejlődése lelassult, az újabb fellendülés csak az 1960-as években kezdődött meg.

Megalakult az Üveggyár, a régi gyárakból a Kanizsa Bútorgyár, a Kanizsai Sörgyár, az olajipari üzemek, és 1965-ben az Egyesült Izzó lámpagyára. A hőálló üvegek és a sörgyártás azóta sajnos megszűnt a városban, de többségük utóda (MOL Rt., Rotary Rt., Kanizsa Trend Kft., GE Hungary Rt.) ma is nemzetközileg ismert vállalat.

A környező falvak Nagykanizsához csatolásával tovább nőtt a város területe, és lakosainak száma. 1963-ban Nagykanizsa városrésze lett Palin, Korpavár, 1976-ban Bajcsa, 1982-ben Bagola Kisfakossal, Nagyfakossal együtt, és Miklósfa.

A város belső területének beépítése után új lakótelep épült a keleti városrészben. Első utcáját, a Platán sort 1962-ben kezdték építeni, majd a következő 25 évben közel 8 ezer lakás készült el. 1962-től bővítették, átépítették a Károlyi kertet, a Sétakertet, a város nagy tereit. Megépült a 40 hektárnyi területen elnyúló Csónakázó-tó, melynek környéke a városlakók kedvelt kirándulóhelye gyermekjátszótérrel, horgászati, sportolási lehetőségekkel.

A harmonikus városfejlesztésben, a települési karakter megőrzésében elért eredményeiért a Magyar Urbanisztikai Társaság Hild János emlékérmet adományozott a városnak 1981-ben, melynek emlékét a Hild-kapu, és Németh János keramikus művész alkotása őrzi.

Újabb családi házas kertvárosok épültek ki Palinban, majd az 1990-es évektől Szabadhegyen. Az utóbbi évek leggyorsabban fejlődő területe az északkeleti városrész, ahol nagyszámú új lakás mellett több áruház, autószalon, üzem létesült, és további beruházásoknak is lehetőséget biztosít.

A jelenleg kb. 49.000 lakosú város a gazdasági nehézségek ellenére megtartotta kereskedelmi, oktatási, kulturális és egészségügyi központ szerepét.

Az idelátogatóknak és az itt élőknek a látnivalók mellett tartalmas programokat nyújtanak a közművelődési intézmények, az iskolák, a Halis István Városi Könyvtár rendezvényei, a Thúry György Múzeum és a Kiskastély kiállításai, a már hagyományos Város Napi programok, a Kanizsai Kulturális Központ által szervezett Tavaszi Művészeti Fesztivál, a  Nemzetközi Jazz Fesztivál; a Cserfő Jazzland programjai, a Bor-és Dödölle Fesztivál és a már hagyományos Répafőző verseny Miklósfán, a sportrendezvények, a szabadidős és sportlehetőségek.

Sok szépség vesz körül minket. Álljunk meg egy pillanatra, és lássuk meg őket! Lássuk meg a pihenőpadot a Deák tér árnyas fái alatt, az épülethomlokzatok díszeit, a gyönyörű kovácsoltvas erkélyeket, a kapukat őrző szörnyfejeket, az ablakok feletti stukkókat, füzérdíszeket, a míves párkányokat!