Hotel Touring

Nagykanizsa, Attila u. 4.

E-mail: info@touringhotel.hu
Honlap: http://www.touringhotel.hu

Telefon: (+36 93) 536-590 (+36 30) 326-4222
Fax: (+36 93) 536-592

touring2 touring3

About the author