Hotel Touring

Nagykanizsa, Attila u. 4.

E-mail: info@touringhotel.hu
Honlap: http://www.touringhotel.hu

Telefon:
+36 93/ 536 590
+36 30/ 326 42 22

Fax: +36 93/ 536 592

touring2 touring3

About the author